Viktig information
Medlem i SFKM (Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin), innehar patient- och ansvarsförsäkring.
Viktig information för din trygghet
Enligt lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdsområde (1998:531, kap 4) får bl.a. följande tillstånd inte behandlas
  • Barn under 8 år
  • Epilepsi
  • Gravida
  • Smittsamma sjukdomar med anmälningsplikt
  • Cancer
  • DiabetesJag arbetar under sekretess, har tystnadsplikt
All dokumentation och analyssvar förvaras i ett låst och brandsäkert dokumentskåp. Dokumentation och analyssvar sparas i 1 år sedan strimlas dokumenten i en dokumentförstörare.

Jag hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR (den nya datalagen).
Ört- och näringsterapi räknas i Sverige till alternativ/komplementär behandling och skall ses som ett komplement till traditionell behandling.Hur kommer det sig att det är så dyrt med terapier och analyser?
Mina besöksavgifter är momsbelagda till skillnad från sjukvårdens.
Min verksamhet är inte subventionerad av landstinget.

En kostnad av laboratoriet för analysen vid en hårmineralanalys.
Elme Energi och Hälsa © 2011-2018 All rights reserved | 0705 - 35 30 70 | info@eehem.se | https://elme.eehem.se