Har du frågor innan du beställer
en hårmineralanalys
på distans
mejla mig gärna
info@eehem.se

  

Hårmineralanalys på distans

* 1 600 SEK


Det går utmärkt att göra en hårmineralanalys även om du inte har möjlighet att besöka mig på mottagningen i Mölndal. Jag skickar dig ett provtagningskit där allt ingår för att ta ett hårprov. 

Vad ingår i priset 1 600 SEK?
  • En kostnad av laboratoriet för analysen.
  • Hårprovet tar du själv och du fyller i en hälsodeklaration som du tillsammans med hårprovet skickar portofritt per post till mig.
  • Laboratoriet sammanställer en individuell analysrapport utifrån ditt hårprov och sammanställningen i analyssvaret består av stapeldiagram som visar varje enskild näringsmineral och dess nivå samt om kroppen samlat på sig några tungmetaller, likaså vilken ämnesomsättning du har samt hur dina binjurar och din sköldkörtel fungerar. Laboratoriet sammanställer även i analyssvaret dina kostråd och rekommenderar vilka kosttillskott du behöver för att uppnå kroppen i balans. Analysrapporten är på svenska.
  • Analyssvaret i original skickas per post hem till dig efter ca 4 veckor.
  • Konsultation vid analyssvar per telefon. Vid konsultationen får du en redovisning av ditt analyssvar som vi gemensamt går igenom, samtalstid 30 minuter.


Jag rekommenderar dig att först läsa informationen som finns om hårmineralanalys på sidan Hårmineralanalys i menyn


Elme Energi och Hälsa har stängt
på grund av sjukdom

Vill du beställa en hårmineralanalys på distans?


Beställ genom att klicka på
boka tid och gå vidare till
Beställning av hårmineralanalys på distans


  


Jag behöver ditt namn och din adress för att
kunna skicka dig ett provtagningskit.

När du beställer en hårmineralanalys på distans gör du det via boka tid symbolen ovan. Beställer du fler hårmineralanalyser bokar du fler tider.
Har du frågor innan du beställer en hårmineralanalys på distans, mejla mig gärna info@eehem.se
Beställningen av hårmineralanalys på distans är bindande. Har du gjort beställningen av misstag eller ångrar dig måste du kontakta mig omedelbart via mejl och skicka tillbaka provtagningskitet per post till mig. Du som beställare står då för fraktkostnaden och kostnaden för kuvert eller annat emballage.
Med i provtagningskitet finns en faktura på 1600 SEK. Jag rekommenderar dig betala fakturan i samband med att du skickar mig hårprovet. Jag skickar in ditt hårprov för analys när jag mottagit din betalning.
När du tagit ditt hårprov och fyllt i analysformuläret lägger du dessa i det medföljande frankerade kuvertet med min adress på och postar det till mig.
När jag mottagit ditt hårprov och det ifyllda formuläret samt registrerat din betalning skickar jag ditt hårprov till NutriTech analysservice och de i sin tur skickar det vidare till Trace Elements Inc. i Dallas-USA.
Du har ditt analyssvar ca 4 veckor efter jag skickat in ditt hårprov för analys. Jag skickar ditt analyssvar per post till dig.
http://www.traceelements.com  |  http://www.nutri-tech.nu
Information gällande den nya datalagen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.
Jag hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och registrerar personuppgifter för att fullgöra mitt åtagande mot dig som kund enligt köpeavtalet. Jag behöver uppgifterna bland annat för att på ett tryggt sätt kunna hantera och slutligen delge dig provresultatet, och kommer inte att använda dem i något annat sammanhang. Personuppgifterna hanteras under sekretess lagras endast här hos mig i mitt register. Jag lämnar aldrig ut personuppgifter till någon tredje part och registreringen plockas bort och raderas sex månader efter registreringsdatum.

Inga namn eller personuppgifter finns registrerat i analyssvaret, utan du får ett ID-nummer. Du får ett tresiffrigt kundnummer istället för ditt namn på påsen med ditt hårprov i.
Alla kosttillskott som rekommenderas i ditt analyssvar finns att beställa i min hälsobutik på nätet, Elmes hälsobutik. http://elme.webvital.se 

Betalningsalternativ:
  • Betalning mot postförskott. Du betalar på ditt utlämningsställe när du hämtar ut ditt paket
  • Kortbetalning.

Fraktpriser:
För beställningar under 500 SEK = 29 SEK
För beställningar över 500 SEK = Fri frakt
Postförskottsavgift: 80 SEKFör att se om din balansering gett resultat rekommenderas du att göra en omanalys/omtestning efter ca 6-9 månader. Priset för omanalysen är 1 400 SEK. Konsultation vid analyssvar ingår i priset. Analyssvaret kommer att visa på eventuella framsteg eller förändringar.


                     . . .


Kosttillskott

Jag får ofta frågan: - Räcker det inte bara att ta en multivitamin och mineraltablett? - Nej, det gör det inte. För att komma i optimal balans räcker inte det. De kosttillskott som rekommenderas i ditt analyssvar är noga uträknade för just dig utifrån dina obalanser mellan olika mineraler och är väl anpassade efter kunskapen om mineraler och vitaminer och dess påverkan sinsemellan. De rekommenderade kosttillskott vid en hårmineralanalys är originalprodukter från Trace Elements (laboratoriet som utför analysen). De är framtagna och specialkomponerade för att kunna kombineras till en skräddarsydd balanseringskur för just dig utifrån ditt analyssvar. Alpha Plus är produktansvarig och distributör i Sverige för Trace Elements originalprodukter.
Elme Energi och Hälsa © 2011-2018 All rights reserved | 0705 - 35 30 70 | info@eehem.se | https://elme.eehem.se