Har du frågor, mejla mig gärna


Vill du veta hur vi går till väga
vid en hårmineralanalys

klicka
här
Elme Energi och Hälsa har stängt på grund av sjukdom
Betalningsalternativ

- Swish


- Fakturabetalning,

betalningsvillkor 10 dagar

Jag tar ej kontanter eller kort
För att se om din balansering gett resultat rekommenderas du att göra en omanalys efter ca 6-9 månader. Priset för omanalysen är 1400 SEK. Analyssvaret kommer att visa på eventuella framsteg eller förändringar.

 

 

Hårmineralanalys

* 1 600 SEK vid besök på mottagningen


Om hårmineralanalys

I ditt hår finns alla de mineraler som finns i din kropp. Med en hårmineralanalys får du veta hur just din kropps mineralbalans ser ut, det vill säga hur din kropp tar upp den näring i den kost du äter. Många kunder som kommer till mig för en hårmineralanalys känner ofta att något inte är som det brukar i kroppen. Det kan vara olika symtom och besvär som de inte haft tidigare eller som förvärrats under en tid. Besvär som trötthet, orkeslöshet och håglöshet, huvudvärk och nedstämdhet, problem med leder, negativ stress, problem med hud och hår är exempel på några av de besvär som kan visa sig vid näringsbrist. En hårmineralanalys visar inte endast hur din mineralbalans är. Du får även veta om din

ämnesomsättning är snabb eller långsam, om din kropp belastas med giftiga mineraler som till exempel bly eller kvicksilver, hur dina binjurar och din sköldkörtel fungerar, vilket säger mycket om din stressnivå, mentala hälsa samt hormonella status.

Att tänka på:
  • Ditt hår får inte vara behandlat, det vill säga ej tonat, färgat eller permanentat. Om du behandlar ditt hår behöver du vänta minst en månad innan du gör en hårmineralanalys. Nybehandlat hår ger missvisande analyssvar.
  • Ditt hår behöver vara minst 3 cm långt.

 Analysen är mycket exakt och utförs av Trace Elements Inc. i Dallas, USA. Ett laboratorium som specialiserat sig på analyser av hår sedan 1984 och är verksam i 46 länder och de utför ca. 70 000 analyser per år. Vill du veta mer om laboratoriet rekommenderar jag dig att klicka på följande länk http://www.traceelements.com.


Först skickar jag ditt hårprov till NutriTech analysservice i Göteborg
http://www.nutri-tech.nu, de i sin tur skickar ditt hårprov vidare till Trace Elements i USA.


Vad ingår i priset 1 600 SEK?
  • En kostnad av laboratoriet för analysen. Du betalar för hårmineralanalysen vid första besökstillfället, då vi tar hårprovet. Du betalar mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar eller via Swish. Jag tar ej kontanter eller kort.
  • Provtagning (hårprovet) och hälsokonsultation på mottagningen, 30 min i besökstid.
  • Laboratoriet sammanställer en individuell analysrapport utifrån ditt hårprov och sammanställningen i analyssvaret består av stapeldiagram som visar varje enskild näringsmineral och dess nivå samt om kroppen samlat på sig några tungmetaller, likaså vilken ämnesomsättning du har samt hur dina binjurar och din sköldkörtel fungerar. Laboratoriet sammanställer även i analyssvaret dina kostråd och rekommenderar vilka kosttillskott du behöver för att uppnå kroppen i balans. Analysrapporten är på svenska.
  • Konsultation vid ett återbesök för redovisning av ditt analyssvar som vi gemensamt går igenom, 4 veckor efter första besökstillfället, 40 min i återbesökstid.


Information till kunden gällande den nya
datalagen som trädde i
kraft 2018-05-25

Jag hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och registrerar personuppgifter för att fullgöra mitt åtagande mot dig som kund enligt köpeavtalet. Jag behöver uppgifterna bland annat för att på ett tryggt sätt kunna hantera och slutligen delge dig provresultatet, och kommer inte att använda dem i något annat sammanhang.

Inga namn eller personuppgifter finns registrerat i analyssvaret, utan du får ett ID-nummer av laboratoriet och av mig får du ett tresiffrigt kundnummer istället för ditt namn på påsen med ditt hårprov i.


Jag får ofta frågan: - Räcker det inte bara att ta en multivitamin och mineraltablett? - Nej, det gör det inte. För att komma i optimal balans räcker inte det. De kosttillskott som är rekommenderade i ditt analyssvar är noga uträknade för just dig utifrån dina obalanser mellan olika mineraler och är väl anpassade efter kunskapen om mineraler och vitaminer och dess påverkan sinsemellan. De rekommenderade kosttillskott vid en hårmineralanalys är originalprodukter från Trace Elements (laboratoriet som utför analysen). De är framtagna och specialkomponerade för att kunna kombineras till en skräddarsydd balanseringskur utifrån just ditt analyssvar. Alpha Plus är produktansvarig och distributör i Sverige för Trace Elements originalprodukter.  
Klicka på bilden för att läsa broschyren eller ladda ned den i PDF-formatKlicka på bilden för att läsa broschyren eller ladda ned den i PDF-format
Klicka på bilden om du vill veta mer om sköldkörteln.                  


Elme Energi och Hälsa © 2011-2018 All rights reserved | 0705 - 35 30 70 | info@eehem.se | https://elme.eehem.se