Betalningsalternativ

- Swish- Fakturabetalning, betalningsvillkor 10 dagar

Jag tar ej kontanter eller kort

                                                                                      

Priser

               

Hårmineralanalys vid besök på mottagningen
Provtagning och hälsosamtal (ca 40 min).
Då ditt hårprov är färdiganalyserat 4 veckor efter provtagningstillfället kommer du till mottagningen i ett återbesök då vi gemensamt går igenom ditt analyssvar (ca 30 min), återbesöket ingår i priset 1 600 SEK.

* 1 600 SEK, 30 min + 40 min i ett återbesök vid analyssvar


Omanalys vid besök på mottagningen
En omtestning rekommenderas för att se om din näringsbalansering gett resultat, ca 6-9 mån efter senaste analysen.

30 min konsultation vid ett återbesök ingår i priset.

* 1 400 SEK,
20 min + 30 min i ett återbesök vid analyssvar


Hårmineralanalys på distans
Det går utmärkt att göra en hårmineralanalys om du inte har möjlighet att besöka mottagningen i Mölndal, du tar enkelt hårprovet hemma.
Analyssvaret skickas hem till dig per post, efter ca 4 veckor. 30 min konsultation över telefon vid analyssvar ingår i priset.

* 1 600 SEK

Omanalys på distans
En omanalys rekommenderas för att se om din näringsbalansering gett resultat, ca 6-9 mån efter senaste analysen.
Analyssvaret skickas hem till dig per post, efter ca 4 veckor.
20 min konsultation över telefon vid analyssvaret ingår i priset.


* 1 400 SEK


Ört- och näringsterapi
Med ört- och näringsterapi kan man hjälpa sin egen läkningsprocess och behandla olika obalanser i kroppen

* 500 SEK, 45 min

      

Elme Energi och Hälsa © 2011-2018 All rights reserved | 0705 - 35 30 70 | info@eehem.se | https://.elme.eehem.se